Vitaliteitstest

Gedetailleerde uitleg van de test uitslag

vitaliteitstestDe vitaliteitstest is bedoeld om de vitaliteit of fitness van een persoon te meten. Hiermee wordt de “algehele” conditie van een persoon bepaald. Een laag vitaliteitsniveau geeft een toegenomen gezondheidsrisico aan. Dat is waarom deze testuitslag een onderdeel vormt van de berekening van het algemene gezondheidsrisico.
De vitaliteitstest beoordeelt de reactie van het hart –en vaatstels op de opgelegde orthostatische stress. Dit is de verandering van de bloeddruk door het zitten en staan tijdens de test. De normale reactie van het lichaam is vasoconstrictie van de perifere bloedvaten en een toename van de hartslag. Deze reactie voorkomt een verminderde zuurstof toevoer naar de hersenen bij het opstaan. Immers, als je gaat staan daalt de bloedstroom naar het hoofd wat snel gecompenseerd moet worden anders valt de test persoon flauw.

Het programma berekend de snelheidsverandering van de hartslag en bloeddruk aanpassing. Op basis van deze berekening kan worden bepaalt hoe goed het hart en de bloedvaten zich aanpassen aan de veranderde situatie. Niet getrainde personen, mensen met weinig fysieke activiteiten (immobilisatie) en mensen met overgewicht hebben een specifieke manier van aanpassen aan de opgelegde veranderende situaties (stress).
De vitaliteitstest kan ook worden gebruikt voor het testen van mensen met een aandoening aan het hart –en vaatstelsel zoals een abnormale toename of afname van de bloeddruk, myocardiosclerose, verschillende vormen van myocardiopathy, hartinfarct, harttransplantatie en dergelijke. In al deze gevallen vormt de vitaliteitstest zeer belangrijke aanvullende (en voorspellende) informatie die kan worden gebruikt in combinatie met uitslagen van conventionele testen voor onderzoek naar het hart -en vaatstelsel.
Vanuit het “gemiddelde cardiotachogram” en het frequentie spectrum worden de volgende coëfficiënten berekend:

Cardiale coëfficiënt

Waarden van deze coëfficiënt lager dan 6 (in relatieve eenheden) zijn ongewenst en zijn niet alleen het resultaat van inadequate hart training maar ook van andere processen die de intensiteit van het samentrekken van de hartspier beïnvloeden.

Vasculaire coëfficiënt

Waarden van deze coëfficiënt lager dan 6 (in relatieve eenheden) zijn ongewenst en kunnen het resultaat zijn van verminderde sensibiliteit van de baroreceptoren. De oorzaak hiervan zijn onder andere een toegenomen bloed druk of een beginnend stadium van slagaderverkalking.

Training (fitness) index

pulse-wave-velocity-analyseDit is de globale (algemene) test van de mogelijkheid van de test persoon om reageren op de aangeboden orthostatische stress. Een fitness index lager dan 6 (in relatieve eenheden) zijn ongewenst en kunnen het resultaat zijn van immobilisatie, overgewicht, herstel na ziekte of gebreken en alle andere ziekten die de fysieke conditie van een persoon beïnvloeden.
Een statisch belangrijke correlatie is aangetoond tussen de Vitaliteitstest resultaten en de fiets-ergometrische testen voor maximale inspanning controle.
Normaal gesproken laten niet-getrainde personen een hartslag verandering zien: een snellere hartslag bij opstaan en afnemende hartslag na het zitten gaan (herstel periode). In termen van parameters, B1 en B2 zijn toegenomen waarbij het verschil tussen A1 en A2 is verminderd.
Het wiskundige algoritme waarop de vitaliteitstest is gebaseerd is het resultaat van een continu wetenschappelijk programma. Tijdens het programma zijn duizenden individuen onderzocht tijdens verschillende trainingsniveaus. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de test uitslagen toegenomen en wordt de relatie tussen de verkregen uitslagen en het actuele gezondheidsrisico meetbaar.
Het grote voordeel van de vitaliteitstest is dat het eenvoudiger, sneller en veiliger uit te voeren is dan andere vormen van testen, zoals fietsergometrie. Hierdoor is het product en de test uitermate geschikt voor grootschalige preventieve onderzoeken.
Zijn de ongewenste testuitslagen gevaarlijk?
Immobilisatie en overgewicht leiden tot verminderde fysieke training. Dit is een van de belangrijkste factoren voor een toegenomen Pulse Wave Analyse

Vroegtijdige detectie van

  • Hypertensie (hoge bloeddruk)
  • Arteriosclerosis (verharding van de slagaders)
  • Bloedcirculatie status
  • De relatieve leeftijd (biologische leeftijd) van de bloedvaten
  • Verstoring in de kleinere bloedvaten die je niet kunt vinden wanneer je de bloeddruk met een manchet meet

vitaliteit-vroegtijdig-testenVroegtijdig testen

  • Cardiovasculaire gezondheid
  • Managen van voortgang van ziekten
  • Monitoren van de effecten van medicatie, therapieën, levensstijl veranderingen en dieetgewoonten