PWV Analyse

Arteriële stijfheid indexen (EEI, DDI en DEI) kunnen professionals een sterke indicatie geven om een behandeling in te stellen lang voordat symptomen en klinische problemen zich daadwerkelijk openbaren.

Leeftijd en systolische bloeddruk hebben een sterke correlatie met PWV. De meest belangrijke factor die een toename in PWV veroorzaakt is de leeftijd van een persoon. Dit wordt veroorzaakt door een toename van de stijfheid van de slagaders door verkalking (veroudering) van de bloedvaten en het verlies van de elasticiteit van de bloedvat wand. Sommige studies laten zien dat een toegenomen PWV een vroege indicator is van de ontwikkeling van atherosclerotische ziekten, waaronder ook diabetes.

In ieder geval is er een kwalitatieve associatie tussen het proces van atherosclerosis en arteriële stijfheid. PWV studies laten zien dat hypertensie meer invloed heeft op een toegenomen arteriële verstijving dan atherosclerosis tijdens het verouderingsproces.

Schade aan de grote bloedvaten is een belangrijke factor in het ontstaan van een toegenomen cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit die aangetroffen wordt bij cardiovasculaire risico factoren zoals hypertensie.

Een verminderde capaciteit van slagaders om uit te zetten veroorzaakt een onevenredige toename van de systolische bloeddruk en een toename in de arteriële pulsatiliteit. Dit is geassocieerd met een toename in de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.

Pulse wave analyse levert informatie op over de stijfheid en rekbaarheid van een slagader.

De meting van de PWV is zeer bruikbaar bij het onderzoeken van de effecten op slagaderen van veroudering en vaataandoeningen, alsmede van medicatie voor vaatverwijding en vaatvernauwing op slagaderen.

Een verminderde arteriële compliantie in niet afgesloten slagaderen is aangetoond in patiënten met ziekten aan de kransslagvaten van het hart en bij patiënten met diabetes mellitus. Atherosclerose zorgt ervoor dat de vaatwand van arteriën dikker en harder wordt en dat de doorgang van de vaten wordt verkleind (diameter waar bloed doorheen kan wordt kleiner). Door de afgenomen flexibiliteit van de vaatwand neemt de PWV toe omdat de energy van de bloeddruk golf niet kan worden opgenomen door de vaatwand.

De conditie van de grote arteriën is de sleutel tot betere preventie en diagnose van ziekten van het cardiovasculaire systeem. In het bijzonder is de stijfheid van de grote arteriën een sterke indicator voor mogelijke gezondheidsproblemen, waaronder hartaanvallen, hartfalen, diabetes en nier complicaties. Hoewel de bloeddruk op zichzelf een bruikbare eerste indicator is voor hypertensie, geeft het toch niet het volledige beeld weer.

Gedurende de test veroorzaken de baroreflex geïnduceerde puls druk veranderingen een verandering in de elastische eigenschappen van de bloedvaten en veroorzaken een beweging van de vaatwand. De effecten van de baroreflexen kunnen worden gemeten door het meten van de verplaatsing van de vaatwand.

De Dyna-Vision™ PWV test is een zeer eenvoudige manier om de stijfheid van de grote arteriën te kwantificeren.

Pulse Wave Analyse curve

pulse-wave-analyse

EEI(Ejectie Elasticiteit Index):0.4~0.8

Linker ventrikel ejectie / grote arteriën elasticiteit index
Afgenomen waarde = mogelijk linker ventrikel ejectie insufficiëntie / arteriosclerose
Toegenomen waarde = mogelijk toegenomen linker ventrikel kracht.

DDI(Dicrotic Dilation Index):0.2~0.4

Reflectie van contractiliteit en stijfheid in de kleine arteriën
Afgenomen waarde = mogelijk hypertensie en arteriosclerose /arteriële stijfheid
Toegenomen waarde = mogelijk arteriole dilatatie; verminderde vaatweerstand

DEI(Dicrotic ElasticiteitIndex):0.1~0.3

Reflectie van perifere arterie/arterioleelasticiteit
Afgenomen waarde = mogelijk verminderde vaatelasticiteit / arteriosclerose
Toegenomen waarde = mogelijk arterioledilatatie

APGPatroon : A~GType

Augmentatieindex
Mate van veroudering van bloedvaten.