ECG analyse

De ECG analyse geeft het aantal aritmien weer die tijdens de opname zijn gemeten. Dit zijn uitsluitend extrasystoles (vroegtuidige hartslagen).

De aanwezigheid van deze aritmie is een vroegtijdige waarschuwing van mogelijk cardiale problemen zoals zuurstofgebrek in de hartspier en andere hartafwijkingen.

De relatie tussen supraventriculaire of ventriculaire extrasystolen en het gezondheidsrisico zijn duidelijk aangezien dit een voorbode is van een hartinfarct. De visuele en automatische detectie van extrasystolen kan separate gedaan worden of live tijdens het monitoren van de meting op het scherm.

Supraventriculaire extrasystolen zijn groenblauw gekleurd. Ventriculaire extrasystolen zijn donkergroen gekleurd. Artefacten zijn zwart gekleurd.

Dit is de standaard pagina die geopend wordt wanneer de ECG analyse wordt geselecteerd. Het toont de numerieke waarden op basis van de meetgegeven van het ECG signaal wat opgenomen is van de test persoon.

De samenvatting bevat (a) het aantal cardio-intervallen wat tijdens de test is opgenomen en daarbij (b) het aantal geregistreerde artefacten (indien deze werden gemeten), de (c) QRS complexen, (d) aantal geregistreerde vasculaire extrasystolen (indien deze werden gemeten) en de (e) geregistreerde supraventriculaire extrasystolen (indien deze werden gemeten). De samenvatting kan worden afgedrukt door middel van de Print knop in het midden van het scherm. Het rechter gedeelte van het scherm toont de longitudinale doorsnede van het hart.

Let op: het plaatje op het scherm heeft niets met de meetuitslagen te maken.

Let op: het beoordelen van ECG’s kan niet worden gedaan door mensen die geen gedegen kennis hebben van het hart, het geleidingssysteem, de effecten van medicatie op de hartslag en de geleiding en zonder verdere medische kennis.

ECG analyse curve

ECG-analyse-2Wanneer je de ECG curve kiest worden er 2 grafieken getoond. De kleinste grafiek in de bovenkant van het scherm is het gehele opgenomen ECG. De grootste grafiek is een vergroting van een stukje van het ECG dat geselecteerd is in de bovenste grafiek.

In de linker onderkant van het scherm staan numerieke waarden van P, Q, R, S, T en R-R waarden zijn bij de amplitudes en overeenkomstige segment tijden geplaatst.
De analoge analyse optie geeft de gemiddelde afstand tussen: “P” end “Q”; “Q” en “R”; “R” en “S”; “S” en “T” en de gemiddelde amplitude van “P”, “Q”, “R”, “S” en “T”.

Het gemiddelde ECG is getoond. Het is mogelijk dezelfde informatie te tonen voor elke hartslag in de opname.