Visie

Body-Vital-Check International ontwikkelt zich tot een begrip in de wereld van de preventieve gezondheidszorg, werkgevers en de (amateur-) sport.

Body-Vital-Check werkt door middel van verenigingen, lokale, regionale  en internationale netwerken, continu aan de introductie en verankering van bewustwordingsprogramma’s ter bevordering van een gezonde leefstijl. Body-Vital-Check doet dit door het gratis beschikbaar stellen van hoogwaardige apparatuur en testinstrumentarium, waardoor de afname van de test kan plaatsvinden tegen een uniek prijsniveau.

De doelgroepen zijn divers. Denk aan publieke gezondheids-bevorderende instanties, commerciële sportinstituten, publieke sportinstituten, Arbo-diensten, personal coaches maar ook lokale en regionale initiatieven.

Voor alle doelgroepen wordt apparatuur en de technische infrastructuur beschikbaar gesteld om laagdrempelig metingen van de gezondheidstoestand uit te voeren tegen zeer acceptabele kosten. Hierdoor dient de bewustwording van de leefstijl en de invloed daarvan op de gezondheid een belangrijke impuls te krijgen. Een herhaalde meting geeft een perfect beeld van de ontwikkelingen in de tijd van de cardiovasculaire conditie. Juist voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving is het prijsniveau belangrijk voor de toegankelijkheid. Dit laat onverlet dat de gedreven managers, bestuurders etc. niet minder belang hebben bij het continueren van een gezond lijf, naast maatschappelijke status.

Samengevat

Op lokaal, regionaal, landelijk en zelfs internationaal niveau draagt Body-Vital-Check bij aan:

  • Het terugbrengen van de gezondheidsrisico’s en de hieraan gerelateerde hoge  kosten door geavanceerde  testapparatuur gratis beschikbaar te stellen voor initiatiefnemers inzake gezondheidsbevordering in de samenleving.  Aan professionals die actief zijn met de gezondheid van groepen in de maatschappij worden mogelijkheden beschikbaar gesteld om te visualiseren wat de gevolgen van het actuele leefpatroon van klanten/cliënten zijn door middel van een zeer betaalbare test. Met gebruik van nieuwe maatschappelijke programma’s kunnen hierdoor  meetbare verbeteringen in de gezondheidsbeleving bereikt worden, maar krijgt de bewustwording van mensen een belangrijke impuls! De gezondheidszorg wordt hierdoor vanuit een geheel ander perspectief onder de aandacht gebracht, niet vanuit de curatieve invalshoek, maar vanuit de preventieve context. Dit leidt op termijn tot significante maatschappelijke besparingen in de gezondheidszorg, maar ook tot andere maatschappelijke patronen. Bewustwording en preventie vormen de sleutelwoorden.