Wie zijn Wij

Body-Vital-Check International is een organisatie die zich inzet voor het verbreiden en verspreiden van cardiovasculaire tests voor sporters, maar zeker ook voor mensen die gebaat zijn bij een grotere bewustwording van hun leefstijl en de gevolgen daarvan voor hun gezondheid. Er is in maatschappelijk opzicht veel belangstelling voor de gevolgen van langdurige stress die mensen ervaren. In Nederland is ruim 45% van het ziekteverzuim gerelateerd aan psychische problematiek. De meting van stress door middel van de Hart Ritme Variatie is een wetenschappelijk geaccepteerde systematiek en van groot belang om te bezien of interventies hierop het gewenste resultaat geven.

Voor sporters is het van belang om te weten of de gehanteerde trainingsmethodiek ook echt effect sorteert, met deze test kan dit perfect in beeld gebracht worden. Herhaald testen geeft dan ook maximaal inzicht in de beoogde effectiviteit van het trainings/voedingsprogramma.

Door een uniek prijsniveau in vergelijking met andere gezondheidstests, is deze hoogwaardige test beschikbaar en bereikbaar voor grote groepen mensen in de samenleving.

De exponentiele stijging van de kosten voor de gezondheidszorg, maar ook de maatschappelijke keuzes die hiervoor steeds opnieuw gemaakt moeten worden, dienen aandacht van de preventieve gezondheidszorg te krijgen. Hier liggen de grote verdiensten in de tijd, hier ligt de mogelijkheid om door bewustwording voor een gezonder leven te kiezen. Niet door curatieve ingrepen achteraf, maar door een gezonde leefstijl in acht te nemen op grond van regelmatige metingen. Het zal een significante verhoging van het welzijn van de mensen tot gevolg hebben.

Door het gratis aanbieden van de apparatuur en een (laag) “pay per use” model voor de aanbieders van de test, bereiken wij ook grote groepen in de maatschappij, die veelal voor de hoogste kosten in de gezondheidszorg verantwoordelijk zijn. Daarnaast wordt de gebruikte software steeds opnieuw geactualiseerd aan de hand van de nieuwste medisch wetenschappelijke onderzoeken. Hier ligt de grote winst in maatschappelijk opzicht, aandacht voor bewegen en voeding, voor sport en welzijn, dit alles door bewustwording van de gevolgen van onze leefstijl!

Body-Vital-Check International