Uw gezondheid, uw toekomst!

 

Vanuit dit gedachtegoed treedt Body-Vital-Check naar buiten om voortdurende controle van de gezondheid voor iedereen mogelijk te maken. Het betreft een unieke test, met duidelijke uitkomsten, bedoeld om mensen bewust te maken van hun leefstijl en de gevolgen daarvan voor hun gezondheid tegen een absoluut uniek prijsniveau. Dit geeft mensen de mogelijkheid om hun gezondheid betaalbaar in beeld te houden door zich regelmatig te laten testen. De geteste persoon krijgt de uitkomst van de test in een beveiligd account op de eigen computer, Android smartphone of tablet.

Uw gezondheid, uw toekomst

Voor werkgevers die willen investeren in hun werknemers, ook nog eens fiscaal aantrekkelijk en een belangrijke investering in het terugdringen van kostbaar ziekteverzuim.!!! Stress kan bijvoorbeeld op afdelingsniveau in beeld gebracht worden, teneinde daar de juiste interventies voor te initiëren. De test geeft een goed beeld van het stressniveau van mensen aan de hand van de Hart Ritme Variatie, maar ook van de conditie van hart- en bloedvaten en de relatie met een aantal gezondheidsbepalende factoren.

 

Voor professionals/instanties die actief betrokken zijn bij publieke en private gezondheidsinitiatieven, maar ook (para) medici die een snelle, goedkope, zeer effectieve   en vooral wetenschappelijk gevalideerde meting aan hun klanten/cliënten beschikbaar willen stellen.

 

Voor sporters en hun (professionele) begeleiders om een goed beeld van de conditie weer te geven op grond van belangrijke parameters. De trainingsindex en andere parameters geven aan of de gehanteerde trainingsmethodiek ook echt effect sorteert. Daarnaast hebben trainers, personal coaches, sportverenigingen, wellnesscentra en andere belanghebbenden die activiteiten ontplooien ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van mensen, een instrument beschikbaar dat meetbaar maakt wat de positieve gevolgen van hun activiteiten zijn, indien mensen gebruik (blijven) maken van aangeboden activiteiten.

 

Het ultieme doel van Body-Vital-Check is bewustwording van de levensstijl van mensen in het algemeen, maar vooral voor de groepen mensen in de maatschappij die daar nu weinig of geen aandacht aan (kunnen) schenken op grond van verscheiden overwegingen. Daarnaast kan Body-Vital-Check een belangrijke bijdrage leveren aan terugdringing van de hoge (curatieve) kosten van de gezondheidszorg door  aandacht aan  preventie en een gezonde leefstijl te bieden.

.